Община Ямбол

Длъжностните лица от отдел „Регистрация и гражданско състояние“ подготвят, организират и извършват ритуал за сключване на граждански брак. Бракосъчетанията се сключват в ритуална зала, извършват се и изнесени ритуали на други места.


През седмицата в работно време бракосъчетания могат да се сключват и в сградата на Община Ямбол.