Цени и услуги

Сватбени ритуали

Сключване на граждански брак с ритуал

Ползване на зала за сключване на граждански брак с ритуал (делнични дни)

Възможни дни: Понеделник - Петък

Сключване на брак в сградата на общината

Сключване на граждански брак само с младоженци и двама свидетели в сградата на Общината

Възможни дни: Понеделник - Петък

Сключване на граждански брак с ритуал

Ползване на зала за сключване на граждански брак с ритуал (почивни дни)

Възможни дни: Събота - Неделя (вкл. празнични дни)

Сключване на граждански брак без ритуал

Ползване на зала за сключване на граждански брак без ритуал до 1 час (делнични дни)

Възможни дни: Понеделник - Петък

Изнесен ритуал за сключване на граждански брак

Изнесен ритуал при сключване на граждански брак извън ритуалната зала

Възможни дни: Понеделник - Неделя

Изнесен ритуал в зала „Съвременност“ на Културно-информационен център „Безистен“

Таксата е в размер на 250 лв. за ползване на зала „Съвременност“ на Културно-информационен център „Безистен“ и 70 лв. за сключване на изнесен ритуал към Община Ямбол

Възможни дни: Понеделник - Неделя